Wie ben ik?

Mijn naam is Hicham Elkhoulati, geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch. Een aantal jaar geleden heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Avans Hogeschool met succes afgerond.

 

Inmiddels heb ik 10 jaar werkervaring in de zorg, waarbij ik verschillende functies heb vervuld, zoals woonbegeleider, trajectbegeleider, werkbegeleider en ambulant begeleider. Daarbij heb ik zowel met groepen als één-op-één gewerkt. Het betroffen verschillende doelgroepen zoals jongeren, volwassenen en ouderen in zowel de forensische setting als in een woonvoorziening voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Tevens heb ik gewerkt binnen de dak- en thuislozenopvang en binnen de verslavingszorg.

 

De afgelopen jaren heb ik tijdens mijn werk en in mijn omgeving gemerkt dat het voor verschillende bevolkingsgroepen een te hoge drempel is, om contact te maken met hulpverleningsorganisaties. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: mensen met geestelijke of lichamelijke problematiek. En mensen met financiële problemen, relatieproblemen, communicatieproblemen, mensen die zich niet begrepen voelen en moeite hebben met het spreken en beheersen van de Nederlandse taal.

 

Het geholpen willen worden, maar het niet weten waar te beginnen of aan te melden is ook een terugkerend probleem. Daarnaast speelt dat mensen met een andere culturele achtergrond soms iets niet als probleem zien of ervaren. Zij willen dit dan graag zelf oplossen, of hebben te maken met schaamte en trots.

 

Als ervaren pedagogisch hulpverlener, wil ik hier graag wat in betekenen. Het is mijn droom om namens Vijfsterrenzorg, een belangrijke partner en brug te zijn voor de inwoners en de betrokken hulpverleningsorganisaties.