Achtergrond Vijfsterrenzorg

Vijfsterrenzorg is opgericht met het doel om de vraag in de zorg te beantwoorden. Nederland verandert steeds meer in een participatiesamenleving, waardoor mensen meer op zichzelf aangewezen zijn. Daarnaast zijn er steeds meer nieuwe-Nederlanders, waardoor zorgverleners te maken krijgen met cultuurverschillen. Vijfsterrenzorg heeft hier een antwoord op.

 

De missie van Vijfsterrenzorg is: “De zorgvrager zo goed mogelijk bedienen door zorgverleners op maat aan te bieden, ongeacht de soort problematiek of etnische achtergrond”.

 

Als visie heeft Vijsterrenzorg: “Het leveren van goede en betaalbare zorg, waarbij Vijfsterrenzorg 24/7 bereikbaar is en ook 24/7 het personeel klaar staat om de hulpvraag te vervullen”.

 

Vijsterrenzorg kan dit doen door haar jarenlange ervaring binnen verschillende takken van de zorg. Te denken valt dan aan de maatschappelijke opvang, de geestelijke gezondheidszorg, het werken met licht verstandelijk beperkten, het werken in de verslavingszorg en met mensen met meerdere complexe gedragsproblematieken. Ook het werken binnen verpleeghuizen en de ouderenzorg is voor ons geen onbekend terrein. Daarnaast beschikt Vijfsterrenzorg over een uitgebreid netwerk van zorgverleners met verschillende etnische achtergronden. Hierdoor kan vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Waarom Vijfsterrenzorg?

Aandacht

Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. Ieder mens is uniek en verdient ook unieke aandacht, gericht op de persoonlijke behoeften.

Empathie

Bij empathie denken wij aan het rekening houden met iemands gevoelens. Door, waar nodig, hulpverleners met dezelfde etnische achtergrond in te zetten, kan een drempel weggehaald worden. Maar ook het goed afstemmen op iemands wensen en behoeften is van belang om tegemoet te komen aan diens gevoelens.

Flexibiliteit

Onze medewerkers zijn flexibel inzetbaar, waardoor er specifiek op de hulpvraag ingegaan kan worden. Dus als u eenmalig een zorgverlener nodig heeft, of voor langere tijd, er zijn vele mogelijkheden.

Teamwork

Bij de hulpverlening wordt samengewerkt met eventuele andere zorgverleners of instanties. Door dit teamwork krijgt de cliënt de meest optimale hulp.

Motivatie

De motivatie van onze hulpverleners is hoog. Zij kiezen er bewust voor om als flexkracht de zorg aan te bieden, omdat zij graag persoonlijke zorg op maat leveren.

Wie kan bij Vijfsterrenzorg terecht?

Vijfsterrenzorg is een bemiddelingsbureau dat zich richt op vraag en aanbod binnen het zorgveld. Dat betekent dat zowel de zorgvrager als de zorgverlener bij Vijsterrenzorg terecht kan. Zie voor meer informatie het kopje diensten. Momenteel heeft Vijsterrenzorg contacten met ervaren zorgverleners, zoals:

  • Groepsbegeleiders
  • Verpleegkundigen
  • Verzorgende-IG
  • Woonbegeleiders

 

Natuurlijk is er altijd ruimte voor uitbreiding van ons netwerk. Als u als zorgverlener een specialiteit heeft (op zorggebied of een bepaalde etniciteit), een aantal uren over hebt, of als u uw eigen tijd in wilt delen, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Zie ook het kopje informatie voor hulpverleners.

 

Ook als zorgvrager kunt u gebruik maken van Vijfsterrenzorg. Onder zorgvragers verstaan wij zowel instellingen of organisaties. Kortom: eenieder die een zorgvraag heeft, kan vrijblijvend contact met ons opnemen. Zie ook het kopje informatie voor hulpverleners.