Achtergrond Vijfsterrenzorg

Vijfsterrenzorg is opgericht met als doel een specifieke vraag in de zorg te beantwoorden. Het gaat met name om de vraag die vaak niet gesteld wordt, soms uit onwetendheid, soms uit schaamte. Nederland verandert steeds meer in een participatiesamenleving, waardoor mensen meer op zichzelf aangewezen zijn. Daarnaast zijn er steeds meer nieuwe-Nederlanders waardoor zorgverleners te maken krijgen met cultuurverschillen. Maar omgekeerd ook mensen die geen zorg durven of kunnen vragen omdat zij niet weten waar zij kunnen aankloppen, voor de hulp die zij nodig hebben. Vijfsterrenzorg wil hier baanbrekend in werken en vindt een antwoord op de specifieke vragen.

 

De missie van Vijfsterrenzorg: “De zorgvrager zo goed mogelijk bedienen door zorg op maat aan te bieden, ongeacht de soort problematiek of etnische achtergrond”.

 

Als visie heeft Vijfsterrenzorg: “Het leveren van goede zorg waarbij Vijfsterrenzorg 24/7 bereikbaar is en ook 24/7 klaar staat om de hulpvraag te vervullen”.

 

Vijfsterrenzorg kan dit doen door haar eigen culturele achtergrond en jarenlange ervaring binnen de verschillende takken van zorg. Te denken valt dan aan de maatschappelijke opvang, de geestelijke gezondheidszorg, het werken met licht verstandelijk beperkten, het werken in de verslavingszorg en met mensen met meerdere complexe gedragsproblematieken. Ook het werken binnen verpleeghuizen en de ouderenzorg is voor ons geen onbekend terrein. Hierdoor kan vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Waarom Vijfsterrenzorg?

Stimuleren

Activeren

Motiveren

Verbinden

Samenwerken