Casus

Casus 1

 

Meneer praat slecht Nederlands en voelt zich eenzaam en depressief. En door het niet kunnen vinden van een geschikte baan, nemen de geestelijke klachten toe. Meneer weet niet hoe hij hiermee moet omgaan. Meneer zit met veel vragen. Zal de huisarts mij wel begrijpen? Hoe kan ik mijn problemen het beste uitleggen en aan wie? Wat als zij mij niet begrijpen? Zullen ze niet denken dat ik gek ben?

 

Bij het inschakelen van Vijfsterrenzorg, zal deze als gespecialiseerde hulpverlener, waar nodig in uw taal, de situatie met u bespreken.

 

Wij zullen samen met u bespreken, wat uw klachten/problemen zijn en wat u het liefst zou willen. In kleine stappen zullen wij u begeleiden om uw klachten en problemen bespreekbaar te maken.

 

Waar nodig zullen wij ook bemiddelen tussen u en andere organisaties om voor beiden duidelijkheid te creëren. Wij proberen uw zelfredzaamheid te bevorderen, door samen op zoek te gaan naar oplossingen.

 

 

Casus 2

 

Mevrouw is van Arabische afkomst. Mevrouw spreekt gebrekkig Nederlands en is zorgbehoevend. Mevrouw heeft last van haar knieën en is slecht ter been. Mevrouw kampt ook met geestelijke klachten, waaronder depressie en eenzaamheid. Het gevoel om zelf actief te willen werken, maar dat het niet lukt, vanwege de klachten verergert voor haar de situatie.

 

Mevrouw weet niet wat zij hiermee aan moet en is radeloos. Mevrouw weet niet waar zij voor de hulp moet aankloppen. Mevrouw is bang dat zij niet begrepen zal worden en dat er iemand komt die haar niet snapt en waar zij niet mee kan communiceren.

 

Een vrouwelijke verzorgende vanuit Vijfsterrenzorg is in deze casus een goede oplossing. Deze zal met mevrouw in gesprek gaan. Dit kan ook in eigen taal. Nadat de wensen van mevrouw besproken worden, zal de verzorgende samen met mevrouw aan haar zorgvraag werken en haar begeleiden en verzorgen waar nodig. De zorg zal op maat geleverd worden. Waar nodig in eigen taal met oog voor de cultuur van mevrouw. Hierdoor worden de normen en waarden van mevrouw begrepen en gerespecteerd.