Diensten

Vijfsterrenzorg is de afgelopen jaren ingezet, als bemiddelaar bij mensen met verschillende etnische achtergronden. Gezien de cultuurverschillen en de manier van het omgaan met gevoelens en problematieken, hebben wij de afstand tussen de instellingen/organisaties en deze cliënten met behulp van elkaar tot een succesvolle samenwerking gebracht. Dit hebben wij gerealiseerd door het vertalen van de normen en waarden van de Nederlandse zorg naar het niveau van de cliënt en het bespreken van gevoelens die wij als normaal ervaren en voor andere een onbekend terrein en vaak eng zijn. Het bang zijn voor het onbekende blijkt vaak een hoge drempel. De medewerkers van Vijfsterrenzorg zetten zich in deze drempel weg te nemen.

 

Door de jaren heen, zijn wij ons steeds breder gaan ontwikkelen in de zorg. Wij vinden het altijd een uitdaging om vraag en aanbod bij elkaar te brengen in de zorg. Dit begint met het in kaart brengen van de vraag van de cliënt; wat heeft deze nodig om tot een succes binnen zijn traject te komen. Daar wordt een zorgverlener bij gezocht die de cliënt in dat traject kan ondersteunen. De vijf sterren zijn de krachten en eigenschappen die ons hebben ontwikkeld tot de zorgverlener die wij nu zijn.

 

Naast het bieden van directe zorg, kan Vijfsterrenzorg ingeschakeld worden voor het geven van advies. Als uw organisatie vastloopt op een bepaalde zorgvraag, kan Vijfsterrenzorg u ondersteunen.

 

Regelmatige evaluaties met zowel onze cliënten als onze medewerkers zorgen dat onze zorg op het juiste niveau is en blijft. Wij staan open voor verbeterpunten. Daar waar wij niet de nodige kennis in huis hebben, schakelen wij ons netwerk in, zodat u als cliënt de juiste zorg krijgt.